HOME
CONTACT
Zoeken:

producten

Teclis Tracker

Teclis Tracker

Maak de invloed van surfactants op grensvlakken inzichtelijk door Oscillating Drop Tensiometry.

De standaard TRACKER meet oppervlaktespanning, grensvlakspanning, contacthoek, oppervlakte-
elasticiteit en oppervlaktestijfheid. Het maakt van een enkele druppel een Langmuir trog. Het is een
compleet oppervlakte onderzoekslaboratorium in één !

Werkingsprincipe

De TRACKER is een geautomatiseerde drop tensiometer dat in real-time de variaties in grensvlakspanning en grensvlakrheologische eigenschappen kan meten tussen 2 media (vloeistof-vloeistof of vloeistof-gas). Het kan ook de vloeistof-vast dynamische contact- hoek vaststellen.

De grensvlakspanning tussen 2 vloeistofen wordt bepaald door digitale verwerking van de vorm van de druppel van de eerste vloei- stof die uit een capillaire naald stroomt. Door deze druppel vast te houden in een tweede vloeistof en de druppel te laten oscil- leren kunnen de diverse kenmerken worden berekend. Op een vergelijkbare manier kan een druppel op een vaste stof worden aange- bracht. De druppel wordt belicht door een uniforme lichtbron. Het profel wordt gedigitaliseerd-door een CCD camera en bewerkt door een intelligent en razendsnel werkend software programma. De grensvlakspanning wordt berekend door gebruik te maken van Laplace vergelijkingen met een frequentie van 8 Hz (instelbaar).

De control unit van de Tracker laat in real-time de waarde zien van de grensvlakspanning, druppelvolume en het druppeloppervlak. Alle meetinstellingen worden door de gebruiker gedefnieerd en de ruwe resultaten worden op schijf opgeslagen. De control unit maakt het mogelijk om gecontroleerde verstoringen aan te brengen op de druppel (stapsgewijs, op-/afopend, harmonisch). Dataprocessing maakt het mogelijk om grensvlakelasticiteit, faseverschil tussen oppervlak en oppervlaktespanning te meten.

De TRACKER meet

 • Oppervlaktespanning
 • Grensvlakelasticiteit
 • Grensvlakspanning vanaf 0,05 mN/m
 • Oppervlakterheology
 • Coëffciënt van oppervlak of grensvlakstijfheid
 • Contacthoek (groter / kleiner dan 90°)
 • Cohesieve gegevens van oplosmiddelen
 • Adhesie gegevens in vloeistof-vloeistof of vloeistof-vast systemen
 • Adsorptiekenmerken aan een vast oppervlak
 • Kenmerken van een surfactant
 • Adsorptie van een surfactant aan een poeder
 • Invloeden van combinaties van surfactants met andere oppervlakteaktieve stofen zoals vetten, eiwitten en koolhydraten.

Bijzonderheden van de TRACKER

Opties

 • Automatische feedback controle van drup- pelvolume, oppervlak en spanning
 • Elasticiteitsmetingen bij oscillaties tot 200 Hz
 • Metingen tot 250 °C
 • Metingen tot 200 bar
 • Circulatiekamer om adsorptie te meten van surfactants aan vaste stofen
 • Faseuitwisseling gedurende oppervlakte of grensvlakspanning meting

Toepassingen

 • Asfaltenenonderzoek aan ruwe olie
 • Apolipoproteinen voor medische research
 • Gommen ter stabilisering van drankenemulsies
 • Voedingseiwitten zoals caseine, ovalbumin, soja eiwitten en wei
 • Olie-emulsies
 • Lipase enzymen
 • Inktsystemen
 • Coatings onderzoek
 • Difusie en interactie als functie van tijd, temperatuur en druk

 

Uitbreidingen

- Option-Dense phase exchange cell (DPEC)

Eiwitten en sommige oppervlakteactieve materialen zullen soms irreversibel adsorbe- ren of willen helemaal adsorberen aan een g/l of l/l grensvlak. Het is vaak van belang om de ‘dichte fase’ (waarvan de moleculen worden geadsorbeerd) te vervangen door een nieuw oplosmiddel om deze irreversibiliteit goed kwantitatief te kunnen meten.

- Drop phase exchange option (DPE)

De TRACKER software kan een druppel op hetzelfde volume houden door gebruik te maken van de cameragegevens tijdens adsorptie van surfactant aan g/l of l/l grens- vlakken. De DPE optie laat de vloeistof in de druppel uitwisselen met een ander. Hierdoor kunnen efecten worden bestudeerd van ge- adsorbeerd materiaal op een verse vloeistof.

 

Nieuws

NIEUW AREX-6
Lees verder...
Cole Palmer
Lees verder...
Nieuwe Wilten brochure
Lees verder...
Bioteknika
Lees verder...